แนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Paladin Skill Buildแนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Myrmidon Skill Build


วิธีทำ Monster Card (นักดาบ)
Monster Card Knight


แนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Oracle Skill Buildแนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Warmage Skill Buildวิธีทำ Monster Card (นักเวทย์)
Monster Card Magician
 


แนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Trapper Skill Buildแนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Ballista Skill Buildวิธีทำ Monster Card (นักเวทย์)
Monster Card Archer


แนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Harlequin Skill Buildแนวทางการอัพสกิลสาย PVE (ลงดันเจี้ยน)
สาย Ninja Skill Buildวิธีทำ Monster Card (นักเวทย์)
Monster Card Thief